پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

روزۀ خود را با چای و شکرخند باز کنید!

                                        روزه من دارم و افطارم از آن لعل لب است                                                  آری افطار شکرخند خودش مستحب است!   سلام بر دوستان ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 45 بازدید