خودکفایی بنزین قابل اشتعال

 

خودکفایی کلاً چیز خوبی است. هر انسانی دوست دارد روی پای خودش بایستد؛ حتی اگر آن پا مصنوعی باشد. کاچی به از هیچی است. در بعد جمعی و اجتماعی قضیه نیز وضع به همین منوال است و هر ملتی دوست دارد که روی پای خودش بایستد و با هر بادی هم از جاش تکان نخورد.

 البته گسل های زمین موضوعش فرق می کند و ربطی هم به موضوع مورد بحث ما ندارد الآن. همینطور الکی آمدیم!....الحمدلله کشور ما در بسیاری از زمینه ها دچار خودکفایی شده است که جای خوشحالی دارد. مثل خودکفایی در زمینۀ تولید و تکثیر گندم که چند سال پیش دچارش شدیم و الآن مدتهاست که دیگر از خارج گندم وارد نمی کنیم. آدم با دست خودش گندم خودش را درو کند، یک دانه اش شرف دارد به یک کامیون گندم که از خارج مرزها وارد شود.

سعدی خودکفا گوید:

                به دست آهن تفته کردن خمیر

                                به از دست بر سینه پیش امیر

احتمال ادبی ــ سیاسی: ممکن است منظور سعدی اشاره به امرای دیگر کشورها نظیر امیر کویت و امیر قطر و امیر بحرین و.....سایر امرای دیگر کشورها باشد که از خداشان است که ما دست نیاز به سویشان دراز کنیم تا شانه!

خبر خوش: خوشبختانه باخبر شدیم که در زمینۀ تولید بنزین نیز به مرز خودکفایی نائل شدیم که جا دارد آدم کلاهش را از فرط خوشحالی به قاعدۀ برج میلاد خودمان(یا چند بندانگشت بالاتر)به هوا پرتاب نماید که تمام جهانیان آگاه شوند. در همین راستا رئیس جمهوری طی مراسمی از دست اندر کاران خودکفایی بنزین تجلیل به عمل آوردند که کار بسیار خوبی کردند. ما هم اگر رئیس جمهور بودیم، قطعاً همین کار را می کردیم. شک نکنید!

بستۀ پیشنهادی: به نظر ما علاوه بر صنعتگرانی که در خصوص رسیدن به خودکفایی بنزینی منشأ اثر بوده اند؛ بد نیست که از دو گروه دیگر نیز که دورادور موجبات این خودکفایی عزیز را فراهم آورده اند، تجلیل به عمل آید تا دیگران نیز تشویق شوند کمک نمایند تا بیشتر از اینها خودکفا شویم. این دو گروه ارجمند عبارتند از:

1ــ ندارندگان خودرو: کسانی که ماشین ندارند و در نتیجه با مصرف نکردن بنزین، در رسیدن به خودکفایی و بی نیازی به بیگانگان کمک حال می باشند و به زبان حال می گویند:«خوشبخت خودم که خر ندارم/از کاه و جوش خبر ندارم»! منظور از کاه و جو، بلاتشبیه، همین بنزین الآن است. خر هم که خودرو. ولو سمند باشد.(گرچه این توضیحات بیخود بود، اما باز الکی آمدیم دیگر!)

2ــ کارت سوختی ها: اشخاصی که فقط به همین کارت سوخت خودشان که دولت داده است، اکتفاء می کنند و اقدام به زدن بنزین آزاد با قیمت مازاد نمی کنند. کارت سوخت که سیمکارا نیست که هی بشود شارژش کرد. ته بکشد، شارژ خود صاحب خودرو(صاحب خر سابق!) تمام می شود. اگرچه طرف گفته بود: منم که شهرۀ شهرم به کارت شارژیدن!...(خب آنقدر بشارژ تا دلت خالی شه!)

 

 

/ 1 نظر / 42 بازدید