اولین طنزسال جدید رسید!
ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٩   کلمات کلیدی:

                                       

آخیش ش ش..... عجب تعطیلات شدیداللحنی داشت این عید نوروزباستانی. از خراسان رضوی و از تربت حیدریۀ خودمان که مسقط الرأس ما می باشد، دوباره پای در پایتخت گذاشتیم تا یک سال دیگر، دور هم گل بگوییم و گل بشنفیم.

بامشارکت حافظ:

            «گل آمد گل وزآن خوشتر نباشد»

                             که اخمی بر رخت دیگر نباشد

            بزن لبخند و در رو روز روشن

                             که کاری زین عمل بهتر نباشد

در همین راستا از امروز(شنبه 19 فروردین) باز در تلویزیون، پای در کفش اخبار می کنیم و در اینجا به سبک و سیاق«بزن در رو»ی معمول خودمان، نکته ای به طنز می گوییم و در می رویم ان شاءالله. که پهلوان را زنده خوش است. به خصوص در این مقطع حساس کنونی. الحمدلله بستر لازم برای این کار هم موجود است. واز قضا اسنادش هم موجود است.

منتهی نه که کار ما برعکس است؛عدل از همین امسال که سال نهنگ است،می خواهیم هر حرف حسابی منبعد در چنته داریم، خیلی کوتاه به شرف حضور شما برسانیم. باشد که زیادی موجب جسارت نباشد. در خانه اگر کس است، یک طنز بس است. نیست؟...

پیش خودمان باشد؛این فامیل رفیع ما کار دست ما و ستون طنز ما می دهد. نمی گذارد مثل آدم، کوتاه و گویا بنویسیم. مقدمه هم بخواهیم بنویسیم، یکهومی شود مقدمۀ ابن خلدون!.... از اتاق فرمان اشاره می کنند که دارد همین مقدمه هم طولانی می شود. چنین مباد!

در اولین روزهای پس از تعطیلات خوش نوروزی، این خبر خوشتر را نسیم باد نوروزی در هوا پراکند که:«مبلغ 45،500 تومان به عنوان یارانۀ فروردین ماه،از سوی دولت به حساب ملت واریز می شود.» و الحمدلله همین پریروزشد.

گمانه زنی: این که مبلغ هنگفت یارانه، خیلی شفاف و نه یک قران از سال پیش بیش و نه یک قران کمتر از سال پیش، واریز شده است؛ ما برای دل خودمان حدسیات و گمانه هایی داریم:

 

1ــ قیمت گوجه فرنگی ــ که دانشمندان معتقدند با نمک شور میشه ــ هیچ تغییری نسبت به سال قبل نخواهد کرد. خصوصاً گوجه های میوه فروشی سر کوچۀ معشوقۀ ما که سر می شکند دیوارش. این که پیش پا افتاده است، این طور است. حالا حساب کنید چیزهای دیگرمثل مسکن و حمل و نقل و خودرو و...غیره که پیش پا افتاده نیستند و لذا اصلاً تغییر نخواهند کرد. لطفاً اصرار نکنید.×

2ــ بهای حامل های انرژی در سال جدید، به قدر یک سر سوزن زیاد نخواهد شد. دولت که خودش نمی خواهد گرانی درست کند. ملت باید مواظب باشد. قبض های آب و برق و گاز و تلفن که رسید دستتان، بلاتشبیه عین همان گل خوشبوی سعدی که در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستش؛به دقت تمام انداز وراندازش کنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* همین مطلب را داشتم صبح امروز در برنامۀ«پاتوکفش اخبار»شبکۀ پنج سیماجون اینا با آب و تاب تعریف می کردم که تقریباً در همینجای عرایض معقول مان سیم صدا کرد و اولین تذکر واصل شد. «فذکّر...ان الذّکری تنفع المؤمنین». باشد که این تذکرات راهگشا برای ما نیز مفید و مؤثر افتد. افتاد؟...