» «ب .ز» وتکذیبیه های شفاف :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» انتقال پایتخت به زیر تخت! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» توافق در ژنو همراه لبخند :: ۱۳٩٢/٩/۳
» شکرخند آبانماه برگزار می شود :: ۱۳٩٢/۸/۳
» دعوت به لبخندبهاری در شکرخندی پاییزی :: ۱۳٩٢/٧/٥
» دانشگاه جالب ایرانیان :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» شکرخند امرداد، همراه با رقص چاقو! :: ۱۳٩٢/٥/٩
» سیاه و سفید نبینیم :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» برنامه ریزی شدید اللحن دولت :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» شکرخند تیرماه با تأخیر برگزار می شود! :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» ائتلاف بعد از انتخاب :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» تبریک یک طنزنویس به آقای روحانی :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» ائتلاف 1+5 داخلی :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» یا ضامن آهو، ضامن وامم کو؟ :: ۱۳٩٢/۳/٦
» شکرخند خرداد به شدت هرچه تمامتر برگزار می شود! :: ۱۳٩٢/۳/۳
» آغاز دوران شیرین نامزدی :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» کلید گم گشته،خودرو وا نمیشه! :: ۱۳٩٢/٢/۸
» اولین شکرخند 92 برگزار می شود :: ۱۳٩٢/٢/٥
» فیلمنامۀ پراید در چند صحنه! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» دولت خندان، پستۀ ناخندان! :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» اسفند و برگزاری شدیداللحن شکرخند! :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» لوازم آرایشی شبنم و شبدر! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» شکرخند بهمن،با تمام قدرت برگزار می شود! :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» تنها مرد کابینه رفت! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» کنترل تکانه های تورمی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» شکرخند یلدایی دیماه برگزار می شود :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» تشکیل ستاد حرف روبی! :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» در پی افزایش آلودگی هوا اتفاق افتاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» وجدان بیدار کارتن خواب :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» شکرخند آبان با چند روز تأخیر پرواز! :: ۱۳٩۱/۸/۳
» عرضۀ مستقیم گاو! :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» چه کسی بود صدا زد با بوق؟... :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» ننه قمر چینی! :: ۱۳٩۱/٧/٢
» برگزاری شدیداللحن شکرخند مهرماه :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» لطفاً تماس بگیرید! :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» برگزاری شصت و ششمین اجلاس شکرخند در آستانۀ اجلاس سران! :: ۱۳٩۱/٦/۱
» مذاکرات گروه 1+4 در تاکسی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» شکرخند با دهان روزه نیز برمی گزار می شود! :: ۱۳٩۱/٥/٢
» معضل خانه خالی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» ماهی بدون سکته! :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» شب شعری فوق برنامه برگزار می شود! :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» نان خشکه به تاریخ پیوست! :: ۱۳٩۱/٤/٥
» شکرخند تیرماه، شدیداللحن برگزار می شود :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» عاشقی در حوالی 24 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» برگزاری زودهنگام شکرخند خرداد! :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» اولین شکرخند سال 91 را تحویل بگیرید! :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» اولین طنزسال جدید رسید! :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» خالی بندی های انتخاباتی! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» شکرخند اسفند ماه برگزار می شود :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» املت ارزان و ارزان تر شد!... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» خبر خوش: شکرخند این ماه، شنبه 15 بهمن برگزار می شود! :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» حل تلفنی مشکلات! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» باز یاران با یارانه! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» شکرخند دیماه به شدّت برگزار می شود! :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» وارد کردن چیزهای خطرناک چینی! :: ۱۳٩٠/٩/٥
» برگزاری شدیداللحن شکرخند آذرماه :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» نشستی و ننشستم! :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» شکرخند آبانماه برگزار می شود ایهاالناس! :: ۱۳٩٠/۸/٥
» با تخم مرغ چه کنیم؟ :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» برگزاری شدیداللحن شکرخند مهرماه :: ۱۳٩٠/٧/٦
» یکی سکه را بکشد پایین! :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» مکان شکرخند در دست تعمیر است! :: ۱۳٩٠/٦/٤
» جمع نقیضین آمار محال نیست! :: ۱۳٩٠/٥/۳
» شکرخند امرداد برگزار می شود :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» گدایان صاحب موبایل! :: ۱۳٩٠/٤/٥
» برگزاری شدیداللحن پنجمین شکرخند سالگرد :: ۱۳٩٠/٤/۱
» گرانی ارز،ارزانی عرض! :: ۱۳٩٠/۳/۸
» شکرخند خرداد ماه برگزار می شود :: ۱۳٩٠/۳/٤
» گرامیداشت شدیدالّلحن فردوسی توسی پررنگ! :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» بستۀ پیشنهادی اجاره خانه :: ۱۳٩٠/٢/٩
» اولین شکرخند بهاری سال 90 برگزار می شود :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» کم بعضی ها و کرم خیلی ها! :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» مقداری از تعطیلات سال 90 را صادر کنید! :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» سنگ قبر دیجیتالی رسید! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» برگزاری شکرخند با یک هفته تأخیر ناخواسته! :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» ریشه می خشکانیم! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» پرواز شکرخند بهمن با تأخیر! :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» آنچه شیران را کند در دم علاج! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» شمردر گفتگو با ایسنا! :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» برگزار نشدن شکرخند در ماه محرم :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» فراخوان شرکت در مسابقه «چهارمین جشنواره سراسری طنز طهران» :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» دو مطلب اندر راستای هوا و آلودگیش! :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» شکرخند بدون یارانه آذرماه برگزار می شود! :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» مشائی دات کام تقدیم می کند! :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» بلوتوث ها را من خاموش می کنم! :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» بستۀ پیشنهادی برای کاهش طلاق :: ۱۳۸٩/۸/٥
» شکرخند آبانماه به شدت برگزار می شود! :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» خودکفایی بنزین قابل اشتعال :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» روز جهانی تخم مرغ! :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» نامه وارده: :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» فیلمبرداری مجاز صحنه دار! :: ۱۳۸٩/٧/٦
» شب شعر طنز شهریاران جوان برگزار می شود :: ۱۳۸٩/٧/٥
» شکرخندی دیگر در راه است... :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» راز مخوف لبخند مونالیزا ! :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» روزۀ خود را با چای و شکرخند باز کنید! :: ۱۳۸٩/٦/٤
» اعلام آمادگی حقیر برای مناظره! :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» از مکتب ایرانی تا مکتب مشائی! :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» قربون خبرنگار برم من! :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» طنز و تبسم رادیو اکتیو! :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» شکرخند مرداد به شدت برگزار می شود! :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» ژورنال مدل موی پسران رسید! :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» گشت بلانسبت! :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» شکرخند با یک هفته تأخیر در پرواز! :: ۱۳۸٩/٤/٤
» یک گفت و گوی تلفنی از هزار کیلومتری! :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» زبان درکشیدن و فیلترینگ! :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» نمایشگاه گل همین پنج روز و شش باشد! :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» مزاحمین خیابانی را می گیرند! :: ۱۳۸٩/۳/٩
» یک شب آتش در وبستانی فتاد! :: ۱۳۸٩/۳/۳
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/۳/٢